Здраво, ние сме CodeDivine

Ние кодираме со љубов и пасија а резултатот е софтвер од врвен технички и функционален аспект.

Нашите продукти

Ние не сме добри бизнисмени, не продаваме добар филм. Ние сме добри програмери, продаваме добар софтвер.

Со главна цел да ја олесни вашата работа, helio е повеќе од софтвер за здравствени установи. helio е ваш личен асистент.

Zakazi.mk screenshot

zakazi.mk е платформа каде што можете да закажете термин за се поврзано со здравството. Стартува на 1ви Август 2023

Заменете ги старите печати со нови дигитални. MyID ви овозможува да имате правно важечки документи со електронски печат и потпис

MyID screenshot
Scroll to Top